• ONLINE WEBINARIUM - NUDGE & BOOST

  - Release your hidden potential!

INTRODUKTION

Verksamhetsutveckling för bestående förändring i en föränderlig värld med Nudge & Boost. Vi lever i en värld med stora förändringar och höga krav. Vi måste ha förmåga att hantera kriser och vara beredda på det okända. Förbereda oss för pandemier, globala och lokala omvälvningar , politiska omdaningar, ny konkurrens, paradigmskiften, omvälvning beroende på digitalisering mm.

Nya  krav ställs på oss själva som individer, medarbetare och chefer, på våra företag, på myndigheter och organisationer. En klok tänkare, Konosuke Matsushita” säger: ”Framgångsrika affärer är komplexa och svåra. Företagens överlevnad är hotad i en miljö som alltmer oförutsägbar, konkurrenskraftig och fylld av fara.” Organisationens fortsatta existens beror på den dagliga mobiliseringen av varje uns av intelligens från varje medarbetare. Vi vill kortfattat berätta för Dig och Ditt Företag/Organisation om vad Nudge & Boost, vår ”innovation”, kan åstadkomma och föreslår att Du ger oss ca en timma där vi presenterar N&B   i ett webinar

VARFÖR

N&B är en beteendevetenskaplig metod/process (Nudge) som förstärker och utvecklar er potential (Boost) och som ämnar re-vitalisera Er ledningskultur och ledningssystem till helt nya nivåer.

N&B ger  Er möjlighet att skapa ökat värde för alla intressenter såsom kunder ägare, medarbetare, ledare/chefer. Detta genom att hantera möjligheter, utmaningar, krav och risker mer effektivt.

Bestående värde säkras via ett fundamentalt vidareutvecklat ledningssystemen enligt ISO (ex ISO9001, 14001,45000) baserat på utvecklad kultur, utvecklat ledarskap, processorienterat och digitalt fokuserad enskilda värdeskapande processer optimerade i era system  kombinerat med ökat medarbetarengagemang.

Från kostnadsposter i resultaträkningen till en av hörnstenarna i verksamhetsutvecklingen mot framtidens hårda såväl som mjuka mål. 

HUR / NYCKELEFFEKTER

Vi har i baserat på våra erfarenheter från plus 100-talet organisationer, där vi varit anställda, reviderat, besökt samt verkat i som konsulter. Merparten har haft ineffektiva ej optimala ledningssystem och ledningsmodeller och en dold potential och varit i behov av utveckling.

Det vi vill åstadkomma med N&B metodiken tog form redan efter millenniumskiftet men det var först 2018 vi med allvar grep oss an idén. Två icke verkningsfulla uppdateringar av ISO-standarden 2009 och 2015 visar på behovet och ytterligare nästan 20 år av observationer och lärdomar kompletterar.

VEM BÖR DELTA

Vill du som VD, Ägare, VP, Affärsenhetschef, Kvalitetsansvarig, Processägare m.m. få till stånd en varaktig och kraftfull förändring:

 • eliminera konsekvens av svag riskhantering
 • utveckla intressenters krav och önskemål, (kunder, anställda chefer/ledare, ägare)
 • förvandla din organisation till att vara mer innovativ, mer förebyggande än korrigerande
 • utveckla chef- och ledarskap och bli mer processorienterad alla värdeskapande flöden
 • utveckla ett förbättrat ledningssystem från dagens, som sannolikt inte är perfekt och inte levererar så mycket som det kunde. Kanske kostar mer än det smakar?
 • genomföra något som återbetalar sig många gånger om på kort tid

 …… så finns Nudge& Boost metoden just för dig

AGENDA (30-60min)

 • Bakgrund om Innovationen N&B (5 min)
 • VARFÖR N&B (5 min)
 • VAD levererar N&B (5 min)
 • HUR implementeras N&B (5 min)
 • Potential , frigörande av den dolda/ej utnyttjade potentialen  (5min)
 • Om oss. (Hisland, kreatörerna, de seniora konsulterna) (5 min)
 • Kort frågestund (5- 25 min)
 • Nästa steg (5 min)
   

Max 20 deltagare per webinar.  Har Du någon specifik fråga du vill ha belyst så skicka den gärna till oss inför seminariet.

 

NÄR

Tisdagen den 6/4 (april) kl. 10:00. På teams (länk skickas ut till alla anmälda dagen innan seminariet)

Kan du inte delta kan vi hålla ett eget videomöte med fokus på just Ditt företag/organisation. Kontakta oss på info@hisland.se

 Välkomna!

CREATÖRER

KREATÖRER & COACHER
Vi har skapat N&B baserat på våra erfarenheter och observationer från roller i mindre och större bolag till koncerner, i lokala och globala miljöer i många branscher. Vi kombinerar ett entreprenörangreppsätt med en dubbelsidig ”approach” från system till företagande via Sten-Olof Eld  och från företagande till system via Jan Heyman samt från certifieringsperspektivet via oss och tidigare VD för Bureau Veritas Sverige, Kenneth Larsson.

Vi har observerat, reviderat och supporterat  företag genom mångårigt arbete i mer än plus 100 företag inom Generell Industri, Food, Med Tech och Automotive som ackrediterade ISO-revisorer för Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Intertek och som Managementkonsulter.

 

Jan HEYMAN
Jan (civ.ing.) är Managementkonsult, entreprenör och partner med Hisland Solutions.Jans utgångspunkt är ”business till system”. Jan arbetar i huvudsak som interim manager, projektstöd för förändring, konsultativ support, ledning av projekt samt coaching, styrelsestöd och numera även med Nudge & Boost som bas med fokus på verksamhetssystem, effektivisering och resultatförbättring.

Jan har många års erfarenhet av stora internationella bolag med erfarenhet från Assa-Abloy, Trelleborg, Perstorp, Icopal, Norsk Hydro / Yara som anställd och på senare tid som konsult. Numera driver han konsultbolag med fokus på verksamhetsutveckling och resursförstärkning.

Tillsammans med Sten-Olof ELDH har Jan tagit fram Nudge & Boost Process som förändrar värdeskapande på ett mer radikalt och hållbart sätt än tidigare tolkningar med tolkningar av ISO utifrån ett utvecklat ”businessfokus”.

 

Sten-Olof ELDH

Sten-Olof (civ.ing.) är kemiingenjör samt partner med Hisland Solutions med mångårig erfarenhet av utveckling av ledningssystem där fokus legat på att stärka förhållandet mellan system och business till verksamhetsprocesser.

Sten-Olof har arbetat i globala organisation men också i mindre och medelstora företag. Hans fokus har legat på kvalitetskultur- och verksamhetsförändring som den gemensamma nämnaren.

Idag driver han sitt eget bolag där han agerar förändringsledare, utbildare och specialist med fokus på implementering av lättanvända och ”värdeskapande” verksamhetssystem.

Tillsammans med Jan HEYMAN är han grundare av Nudge & Boost Process som förändrar, på ett mer radikalt sätt än tidigare tolkningar av ISO utifrån ett ”ledningssystemsfokus”.

Kenneth LARSSON

Medgrundare och en av två delägare i Hisland Solutions, idag en av två delägare och marknadsansvarig på Hisland samt tidigare VD för Bureau Veritas Certifiering i Sverige.

Register

Contact person *

Company address *

Terms*

Begränsat antal platser. Online seminariet är gratis.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.